Algemene voorwaarden

  • Op al het materiaal op deze website (zoals teksten, foto’s, afbeeldingen, geluiden en audiovisuele werken) rusten rechten van intellectuele eigendom die toekomen aan Zeesnacks/WIERDO. Zonder expliciete, schriftelijke toestemming door Zeesnacks/Wierdo is het niet toegestaan dit materiaal te kopiëren of te (her)gebruiken.  
  • Alle handelsmerken (hetzij woordmerken of beeldmerken) op deze website zijn eigendom van Zeesnacks/WIERDO. Afgezien van wettelijk toegestaan gebruik, is het kopiëren of (her)gebruiken van deze handelsmerken zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Zeesnacks/WIERDO niet toegestaan.    
  • Hoewel Zeesnacks/WIERDO de grootste zorgvuldigheid betracht, kan zij niet garanderen dat al het materiaal op haar website juist en volledig is. Zeesnacks/WIERDO wijst daarom elke aansprakelijkheid van de hand voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit gebruik van de website, uit het gebruik van materiaal dat erop geplaatst is en/of uit de (on)toegankelijkheid van de website. 
  • Het embedden van deze website is niet toegestaan.
  • Zeesnacks/WIERDO gebruikt cookies om de functionaliteit van haar website te verbeteren. Je kunt cookies altijd weigeren via je browserinstellingen. Het weigeren van cookies kan de prestaties van onze website verminderen. 

Neem contact op met Zeesnacks/WIERDO via e-mail: hallo@wierdo.nl
Adres: Zeesnacks VOF is gevestigd aan Middelweg 100, 1911EJ in Uitgeest