Privacyverklaring

In deze verklaring laat Zeesnacks (merkeigenaar van WIERDO) u weten dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:
alleen gebruiken voor de doelen die met u zijn overeengekomen;
niet met anderen zullen delen, tenzij in deze privacyverklaring anders wordt aangegeven;
zorgvuldig beveiligen;
alleen bewaren voor de duur van de relatie dan wel zolang Zeesnacks daartoe wettelijk verplicht is.
Zeesnacks VOF is gevestigd aan Middelweg 100, 1911EJ in Uitgeest met als inschrijvingsnummer 70975833 bij het KvK. U kunt ons bereiken via hallo@wierdo.nl. Website: www.wierdo.nl.
Persoonsgegevens
Zeesnacks kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Zeesnacks/WIERDO en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zeesnacks/WIERDO verstrekt. Zeesnacks/WIERDO kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw IP-adres.

Waarom Zeesnacks/WIERDO uw gegevens nodig heeft

Zeesnacks/WIERDO verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen. Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel om:

  • een met u gesloten overeenkomst van opdracht uit te kunnen voeren.
  • uw persoonsgegevens te gebruiken om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt,en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
  • u te kunnen informeren over onze diensten.

Gebruik van diensten van Zeesnacks/WIERDO en bewaartermijn

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Zeesnacks/WIERDO vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze diensten te kunnen leveren en worden, conform de wettelijke bewaarplicht, bewaard in de databestanden van Zeesnacks/WIERDO. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Delen met derden

Zeesnacks/WIERDO verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten van Zeesnacks/WIERDO. Zij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Cookies en Google analytics

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website. Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Social Media

We gebruiken technologieën, zoals cookies, om inhoud en reclame aan te passen, om socialemediafuncties te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Ook delen we informatie over je gebruik van onze website met onze vertrouwde socialemedia-, reclame- en analysepartners. [Zie voor details: link facebook]

Verwijderen cookies

Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van onderstaande browsers om direct naar de handleiding van jouw browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera
Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.
Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.

Communicatie

Relaties van Zeesnacks/WIERDO kunnen zich inschrijven op nieuwsbrieven die enkele malen per jaar worden verstuurd met actuele informatie. De gegevens die nodig zijn voor het versturen van deze communicatie bestaat uitsluitend uit naam en emailadres en deze worden opgeslagen en bewaart zolang als nodig is. Uitschrijven op de nieuwsbrief is ten allen tijd mogelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan sturen hallo@wierdo.nl.

Beveiligen

Zeesnacks/WIERDO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zeesnacks/Wierdo maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.